Spel en samenspel

In spel leren kinderen over de wereld, leren ze hun eigen emoties kennen en kunnen situaties of thema’s uit het dagelijks leven opnieuw beleefd worden, maar dan soms vanuit een ander perspectief. Spel is een effectief middel in de behandeling binnen de kinder- en jeugdpsychologie. In mijn praktijk gebruik ik dan ook vaak spel als onderdeel van de behandeling. Zowel individueel als met ouder en kind. Kinderen leren meer over zichzelf en de ander via spel. Kinderen kunnen groeien in hun zelfvertrouwen, in hun autonomieontwikkeling, door het maken van eigen keuzes. Ze kunnen oefenen met een andere rol in een situatie, die in het dagelijkse leven soms nog wat spannend is en positieve en plezierige ervaringen opdoen. Spel is ook een mooi middel om de relatie als ouder met je kind te verstevigen. Door samen plezier te maken, aandacht te hebben voor je kind en je kind te volgen in zijn of haar spel, wordt het zelfvertrouwen van je kind versterkt en heeft het een positieve invloed op de relatie tussen jou en je kind.

zoon en vader spelen samen thuis

Tijdens een ouderkindspelbehandeling werk ik samen met ouder en kind. We doen verschillende interactieve spellen, die zowel zijn gericht op verbinding, verzorging als plezier. Vaak maak ik een video-opname die we naderhand samen kunnen terugkijken. Naast de behandeling in de praktijk, stimuleer ik ouders thuis ook op vaste momenten samenspeeltijd in te plannen, om het effect van de behandeling te vergroten.

Meer weten over spel of een ouderkindspelbehandeling? Neem gerust contact op via de mail of het contactformulier.