Diagnostiek en behandeling

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht biedt laagdrempelig hulp voor kinderen en hun ouders. Samen kijken we wat er speelt en hoe ik jullie hierin het beste kan helpen. Na een eerste kennismakingsgesprek worden vervolgafspraken gemaakt voor verder onderzoek (diagnostiek) en of behandeling.

Behandelmethodieken waar ik onder andere mee werk:

EMDR, NIKA, ouderkind(spel)behandeling, speltherapie, cognitieve gedragstherapie, Floorplay.

KJP Utrecht - diagnostiek

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, denk aan een (verkeers-) ongeluk, medische handelingen, pesterijen. EMDR kan worden ingezet bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen (pre-verbaal trauma), kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. In deze behandeling middels “storytelling” spelen ouders of verzorgers een belangrijke rol in de behandeling. Zie voor meer informatie: emdrkindenjeugd.nl

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen waarbij spel wordt gebruikt als middel om het kind te begrijpen en te helpen.

Spel geeft een kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De therapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Speltherapie

Speltherapie kan worden inzet wanneer er (ingrijpende) gebeurtenissen) of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren. 

Denk bijvoorbeeld aan:
Problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet.
Het hebben van weinig zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld
Last van nare gebeurtenissen, angsten en trauma’s
Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes en of volwassenen

KJP Utrecht

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie waarbij wordt gekeken naar het verband tussen:

  • de manier waarop je denkt
  • hoe je je voelt
  • en wat je doet.

Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor kinderen vanaf 8-9 jaar. Kinderen die bijvoorbeeld piekeren of snel angstig zijn hebben vaak een bepaalde manier van denken die hen niet verder helpt. Ze kunnen bijvoorbeeld verwachten dat er dingen verkeerd gaan, zich zorgen maken over wat anderen van hen denken, zich zorgen maken over iets wat gebeurd is of wat  zou kunnen gebeuren. Dit kan gevoelens van angst, somberheid of verdriet veroorzaken. Middels deze therapie leren kinderen om anders te denken over lastige situaties, waardoor ze zich ook anders gaan gedragen en voelen.

Infant Mental Health

Infant Mental Health (IMH) richt zich specifiek op het sociale en emotionele welzijn van baby’s, peuters en kleuters en hun ouders. Wanneer er sprake is van eet- of slaapproblemen, overmatig veel huilen, onrust, angst, opstandig gedrag of trauma kan er middels een IMH-behandeling ondersteuning geboden worden.

Naast de zorg voor jonge kinderen, richt de ondersteuning zich ook op ouders, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekerheid over het ouderschap of wanneer ouders problemen ervaren in de relatie met hun kind. Wanneer de zwangerschap of ontwikkeling van je kind niet zo loopt zoals gehoopt/verwacht of wanneer je nare of ingrijpende ervaringen hebt opgedaan tijdens of als gevolg van de zwangerschap of bevalling. 

Floorplay

Floorplay is een behandeling voor ouder en kind in de leeftijd van 0-6 jaar en bedoeld om de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs te stimuleren. Binnen de Floorplay gaan we op zoek naar de interesses van je kind en kom je meer en meer in contact met je kind. Je gaat je kind uitdagen om te communiceren, problemen op te lossen en creatief te zijn. We kijken naar de verschillende ontwikkelingsstappen (mijlpalen) die je kind doorloopt in de eerste levensfase. Deze mijlpalen geven aan hoe jouw kind zich op sociaal emotioneel gebied ontwikkelt in relatie met jou als ouder.

NIKA

NIKA is er voor ouders en kinderen waarbij er vragen zijn over de band tussen ouder en kind. We kijken door middel van beeldopnames naar patronen tussen jou als ouder met je kind. Patronen waar je vaak niet bewust van bent. Stress en/of nare ervaringen hebben invloed op hoe je als ouder op je kind reageert en hoe je kind op jou als ouder reageert. Door middel van de NIKA proberen we negatieve patronen te doorbreken en positieve interacties te stimuleren.

Contact en aanmelden

Meer weten of aanmelden? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst neem ik binnen een week contact op om te kijken of ik iets voor jou / jullie kan betekenen en maken we eventueel een afspraak. 

Contactgegevens

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht
Locatie Utrecht

Rozemarijn van Pagée
E-mail: rozemarijn@kjputrecht.nl
Tel.: 06-13093503

Ik heb geen contract met de gemeente of zorgverzekeraars, hetgeen betekent dat de zorg niet wordt vergoed.

Kinder en jeugdpsychologie Utrecht hanteert een uurtarief van €110,70 (BTW-vrij) voor particulieren.

Supervisie

Ik ben geregistreerd supervisor NVO/NIP/SKJ en geef supervisie aan orthopedagogen en psychologen. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden (max 4 supervisanten).Supervisie kan zowel face-to-face als online gegeven worden.

Neem gerust contact op via: rozemarijn@kjputrecht.nl voor vragen en/of kennismaking.

Gegevens kind

Contactgegevens

Huidige klachten en hulpvraag

Contact en aanmelden

Meer weten of aanmelden? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst neem ik binnen een week contact op om te kijken of ik iets voor jou / jullie kan betekenen en maken we eventueel een afspraak. 

Contactgegevens

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht
Locatie Utrecht

Rozemarijn van Pagée
E-mail: rozemarijn@kjputrecht.nl
Tel.: 06-13093503

Ik heb geen contract met de gemeente of zorgverzekeraars, hetgeen betekent dat de zorg niet wordt vergoed.

Kinder en jeugdpsychologie Utrecht hanteert een uurtarief van €105,- (BTW-vrij) voor particulieren.

Aanmeldingsformulier

Gegevens kind

Contactgegevens

Huidige klachten en hulpvraag

Supervisie

Ik ben geregistreerd supervisor NVO/NIP/SKJ en geef supervisie aan orthopedagogen en psychologen. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden (max 4 supervisanten).Supervisie kan zowel face-to-face als online gegeven worden.

Neem gerust contact op via: rozemarijn@kjputrecht.nl voor vragen en/of kennismaking.