KJP Utrecht - banner

KINDER- EN JEUGD PSYCHOLOGIE UTRECHT

Hulp voor kinderen en ouders bij wie het even wat minder goed gaat.

Zowel voor het hele jonge kind (0-6 jaar) en hun ouders als voor kinderen vanaf 6 jaar oud.

Vanuit de praktijk wordt onder andere ondersteuning geboden bij: 

Sociaal emotionele problematiek zoals angsten, onzekerheid, faalangsten, stemmingsklachten, ontwikkelingsproblemen, problemen ontstaan na een traumatische ervaringen, regulatieproblemen (o.a. driftbuien), bij rouw of verlies, eet- of slaapproblemen.

Infant Mental Health (IMH) richt zich specifiek op het sociale en emotionele welzijn van baby’s, peuters en kleuters en hun ouders. Wanneer er sprake is van eet- of slaapproblemen, overmatig veel huilen, onrust, angst, opstandig gedrag of trauma kan er middels een IMH-behandeling ondersteuning geboden worden.

Naast de zorg voor jonge kinderen, richt de ondersteuning zich ook op ouders, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekerheid over het ouderschap of wanneer ouders problemen ervaren in de relatie met hun kind of wanneer je nare of ingrijpende ervaringen hebt opgedaan tijdens of als gevolg van de zwangerschap of bevalling. 

Kinder- en jeugd psychologie Utrecht

Vanuit de praktijk wordt onder andere ondersteuning geboden bij: 

Sociaal emotionele problematiek zoals angsten, onzekerheid, faalangsten, stemmingsklachten, ontwikkelingsproblemen, problemen ontstaan na een traumatische ervaringen, regulatieproblemen (o.a. driftbuien), bij rouw of verlies, eet- of slaapproblemen.

Infant Mental Health (IMH) richt zich specifiek op het sociale en emotionele welzijn van baby’s, peuters en kleuters en hun ouders. Wanneer er sprake is van eet- of slaapproblemen, overmatig veel huilen, onrust, angst, opstandig gedrag of trauma kan er middels een IMH-behandeling ondersteuning geboden worden.

Kinder- en jeugd psychologie Utrecht

Naast de zorg voor jonge kinderen, richt de ondersteuning zich ook op ouders, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekerheid over het ouderschap of wanneer ouders problemen ervaren in de relatie met hun kind of wanneer je nare of ingrijpende ervaringen hebt opgedaan tijdens of als gevolg van de zwangerschap of bevalling. 

Diagnostiek en behandeling

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht biedt laagdrempelig hulp voor kinderen en hun ouders. Samen kijken we wat er speelt en hoe ik jullie hierin het beste kan helpen. Na een eerste kennismakingsgesprek worden vervolgafspraken gemaakt voor verder onderzoek (diagnostiek) en of behandeling.

Behandelmethodieken waar ik onder andere mee werk:

EMDR, NIKA, ouderkind(spel)behandeling, speltherapie, cognitieve gedragstherapie, Floorplay.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken.

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen waarbij spel wordt gebruikt als middel om het kind te begrijpen en te helpen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie waarbij wordt gekeken naar het verband tussen de manier waarop je denkt, voelt en doet.

Floorplay is een behandeling voor ouder en kind in de leeftijd van 0-6 jaar en bedoeld om de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs te stimuleren.

NIKA is een behandeling voor ouder en kind (0-12 jaar) waarbij er gewerkt wordt aan het versterken van de band tussen ouder en kind, wanneer er door stress of nare ervaringen negatieve patronen zijn ontstaan.

Infant Mental Health (IMH) richt zich specifiek op het sociale en emotionele welzijn van baby’s, peuters en kleuters en hun ouders. Wanneer er sprake is van eet- of slaapproblemen, overmatig veel huilen, onrust, angst, opstandig gedrag of trauma kan er middels een IMH-behandeling ondersteuning geboden worden.

Over

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht biedt laagdrempelig hulp voor kinderen en hun ouders. Samen kijken we wat er speelt en hoe ik jullie hierin het beste kan helpen. Na een eerste kennismakingsgesprek worden vervolgafspraken gemaakt voor verdere diagnostiek en of behandeling.

Mijn naam is Rozemarijn van Pagée, orthopedagoog-generalist en IMH-specialist.

Ik werk al geruime tijd met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Ik ben werkzaam in de gespecialiseerde GGZ als orthopedagoog-generalist en hoofdbehandelaar.  Ik denk mee met gezinnen met hun hulpvraag en zet de lijn uit voor behandeling. Hierin bied ik zelf diagnostiek en behandeling en werk ik intensief samen met collega’s om zo de best mogelijke zorg te leveren. 

KJP Utrecht - Rozemarijn van Pagée

Over

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht biedt laagdrempelig hulp voor kinderen en hun ouders. Samen kijken we wat er speelt en hoe ik jullie hierin het beste kan helpen. Na een eerste kennismakingsgesprek worden vervolgafspraken gemaakt voor verdere diagnostiek en of behandeling.

KJP Utrecht - Rozemarijn van Pagée

Mijn naam is Rozemarijn van Pagée, orthopedagoog-generalist en IMH-specialist.

Ik werk al geruime tijd met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Ik ben werkzaam in de gespecialiseerde GGZ als orthopedagoog-generalist en hoofdbehandelaar.  Ik denk mee met gezinnen met hun hulpvraag en zet de lijn uit voor behandeling. Hierin bied ik zelf diagnostiek en behandeling en werk ik intensief samen met collega’s om zo de best mogelijke zorg te leveren. 

Reviews

Rozemarijn is meelevend en meedenkend. Wij hebben haar ervaren als een professional die een luisterend oor biedt aan kinderen én ouders, duidelijk communiceert en overgaat tot actie. Vanaf het eerste gesprek won zij het vertrouwen van onze kinderen met haar vriendelijkheid. Daardoor gingen onze kinderen gingen met plezier naar de praktijk en werkten graag mee aan de therapie. Voor de ouders was er ook een duidelijk plan van aanpak. Gedurende de therapie voelde Rozemarijn goed aan of het oorspronkelijke plan enigszins bijgeschaafd moest worden zodat het beter aansloot op de behoeften van onze kinderen. Het uiteindelijke doel hebben we bereikt!

Fara Wagid Hosain

Contact en aanmelden

Meer weten of aanmelden? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst neem ik binnen een week contact op om te kijken of ik iets voor jou / jullie kan betekenen en maken we eventueel een afspraak. 

Contactgegevens

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht
Bezoekadres: Wolvenplein 27, Utrecht 

Rozemarijn van Pagée
E-mail: rozemarijn@kjputrecht.nl
Tel.: 06-13093503

Supervisie

Ik ben geregistreerd supervisor NVO/NIP/SKJ en geef supervisie aan orthopedagogen en psychologen. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden (max 4 supervisanten).Supervisie kan zowel face-to-face als online gegeven worden.

Neem gerust contact op via: rozemarijn@kjputrecht.nl voor vragen en/of kennismaking.

Gegevens kind

Contactgegevens

Huidige klachten en hulpvraag

Contact en aanmelden

Meer weten of aanmelden? Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst neem ik binnen een week contact op om te kijken of ik iets voor jou / jullie kan betekenen en maken we eventueel een afspraak. 

Contactgegevens

Kinder- en jeugdpsychologie Utrecht
Bezoekadres: Wolvenplein 27, Utrecht 

Rozemarijn van Pagée
E-mail: rozemarijn@kjputrecht.nl
Tel.: 06-13093503

Aanmeldformulier

Gegevens kind

Contactgegevens

Huidige klachten en hulpvraag

Supervisie

Ik ben geregistreerd supervisor NVO/NIP/SKJ en geef supervisie aan orthopedagogen en psychologen. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden (max 4 supervisanten).Supervisie kan zowel face-to-face als online gegeven worden.

Neem gerust contact op via: rozemarijn@kjputrecht.nl voor vragen en/of kennismaking.